Hur man skriver en Internet webb-sida

* Notera att denna kurs är inte uppdaterad sedan November 2000. Vi låter den tills vidare ligga kvar av historiska skäl.

Du är besökare nummer . Välkommen !


Denna beskrivning förklarar hur man skriver en egen webb-sida och skapar en egen sajt på Internet World Wide Web.

När man skriver en webb-sida använder man sig av ett språk som heter HTML (HyperText Markup Language). För att överföra sidan ifrån servern till klienten (webb-läsaren), används ett protokoll som heter HTTP (HyperText Transfer Protocol).

Meningen bakom HTML är att skapa ett gemensamt språk där alla kan ha tillgång till samma information, oberoende av vilken maskin/programvara man kör på och oberoende av vilken maskin/programvara informationen skapades på. HTML blir plattformsoberoende och fungerar likadant på t.ex. Windows, MAC och Linux.

Webb-sidan skapas i ett textdokument av valfri texteditor. För att skriva detta dokument har vi använt oss av Microsoft Windows NOTEPAD och Microsoft Windows95 WORDPAD. Dokumentet ska ha en filtyp av ".htm" eller ".html" och inte ".txt".

Alla HTML kommandon stöds ej av alla webb-läsare. Om en webb-läsare hittar ett kommando som den ej stödjer har den ingen funktion. Alla kommandon i den här beskrivningen stöds av "moderna" webb-läsare som Netscape Navigator 4.0.och av Microsoft Internet Explorer 4.0.


Beskrivningen är uppdelad i följande avsnitt:
  1. En Grundkurs om hur man skriver enkla webb-sidor.
  2. En Fortsättning om hur man skriver mer sofistikerade webb-sidor.
  3. Mer om att använda Bilder på webb-sidor.
  4. Att göra Tabeller på webb-sidor.
  5. Att göra Formulär på webb-sidor.
    Detta är viktigt därför att det ger möjlighet att hämta information ifrån användaren.
  6. Att göra Ramar (Frames) på webb-sidor.
  7. Heta tips för att skapa Internet webb-sidor.

Uppdaterad 19:e november 2000